Ομάδες Γονέων

 

together children grow fly3

Οι Ομάδες Γονέων αποτελούν ένα ασφαλές πλαίσιο υποστήριξης γονέων, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους στους ρόλους τους, την επεξεργασία δυσκολιών της καθημερινής διαπαιδαγώγησης, την έκφραση συναισθημάτων και τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια.

Επεξεργαζόμαστε θέματα που αφορούν:

-στη δομή και λειτουργία της οικογένειας

-τα όρια -την προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο

-τη διατροφή

-τις δραστηριότητες και την τεχνολογία

-τη σεξουαλική αγωγή

-τον επαγγελματικό προσανατολισμό

-τη σωματική και ψυχική υγεία

-την πρόληψη εξαρτήσεων

-τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου

-τις σχέσεις συνομηλίκων και των παιδιών με ενήλικες

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *