Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Η Άτροπος δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες  από διεπιστημονική ομάδα σε άτομα, οικογένειες και οργανισμούς οι οποίοι καλύπτονται ελάχιστα ή καθόλου από τους δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ψυχικής υγείας, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης του Ανθρώπινου δυναμικού.

Mέσω του Συστημικού μοντέλου εστιάζουμε τη ματιά μας όχι απλά στο σύμπτωμα που  φέρει κανείς ως αίτημα  αλλά στο σύστημα μέσα στο οποίο αυτό εμφανίζεται και αναπτύσσεται.