Αίθουσα Εκθέσεων

100_1234

 Η Αίθουσα διατίθεται για διεξαγωγή εκθέσεων φωτογραφίας  και ζωγραφικής.

Αναλαμβάνουμε να καλύψουμε πλήρως το περιεχόμενο της έκθεσής σας διαμορφώνοντας κατάλληλα τον χώρο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην γραμματεία της Άτροπος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *