Προγράμματα Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης

 

hgfvdcxg_48

 
Στην ΑΤΡΟΠΟ διεξάγονται Επιστημονικά Συνέδρια, Σεμινάρια, ημερίδες  και Εργαστήρια, σχετικά με:

-την Υγεία

-την Ψυχική Υγεία

-τη Μαιευτική

-τη Λογοθεραπεία

-την Ειδική Αγωγή

-την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

-την Εκπαίδευση Ενηλίκων

-τον Πολιτισμό

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υποστηρίζονται από διακεκριμένους Έλληνες και Διεθνείς Επιστήμονες.