ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

images

Οι υπηρεσίες εποπτείας απευθύνονται σε επαγγελματίες και  εκπαιδευόμενους ψυχικής υγείας καθώς και σε επαγγελματίες ή φορείς που ασχολούνται με Ανθρώπινα Συστήματα.

Μέσα σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον, διαπραγματευόμαστε βασικές αξίες  και έννοιες. Επεξεργαζόμαστε επαγγελματικά διλλήματα ή αδιέξοδα της καθημερινής πρακτικής, σε ένα πλαίσιο μη κατευθυντικό, μέσω της Συστημικής θεώρησης,  με την παραδοχή της διαφορετικότητας και  της αλληλεγγύης. Στόχο αποτελεί το να μάθουν οι επαγγελματίες μέσα από την εμπειρία τους και να κατακτήσουν   αυτό-οργάνωση και  αυτοπροσδιορισμό.

Οι συναντήσεις έχουν σκοπό :

-την προσωπική ανάπτυξη

-τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

-την εμβάθυνση στη γνώση

-την εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικές και μεθοδολογίες

-την επεξεργασία της συναδελφικής αλληλεπίδρασης στους χώρους εργασίας

-την αποφόρτιση των επαγγελματιών για την αποφυγή του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης(burnout)

και πραγματοποιούντα ατομικά, ομαδικά ή και μέσω διαδικτύου(skype), εφόσον κριθεί αναγκαίο.