Ειδική Αγωγή

 

-331-e1288448795809

 

Ειδικοί παιδαγωγοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι συνεργάζονται με την οικογένεια και το παιδί, με σκοπό την πρόληψη, την ενίσχυση του παιδιού στις ιδιαίτερες ικανότητες ή ανάγκες του καθώς και την προσαρμογή του σε δύσκολες φάσεις της οικογενειακής ζωής, όπως στον ερχομό ενός νέου μέλους, μια ασθένεια, έναν αποχωρισμό ή ένα διαζύγιο.

Η διεπιστημονική ομάδα αναπτύσσει κατά περίπτωση, ένα ειδικό πρόγραμμα, μέσα από το οποίο το παιδί που δεν μπορεί να μάθει,  να διδαχθεί με έναν τρόπο που να μπορεί να μάθει. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται δυσκολίες που μπορεί να αφορούν τη σχολική φοβία, την κακή σχολική επίδοση, τη διάσπαση προσοχής ή άλλες δύσκολες συμπεριφορές.

Το παιδί συμμετέχει είτε:

– με τα άλλα μέλη της οικογένειάς του, οπότε  στόχος είναι η αξιοποίηση της συνάντησης αυτής με σκοπό η οικογένεια να μάθει νέους τρόπους για να συνεργάζεται, να διασκεδάζει και να εκπαιδεύει τα μέλη της, ή

– μπορεί και να δουλέψει σε ομάδες συνομηλίκων,

με σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά, των οποίων οι γονείς επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή σε παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Ακολουθείται  αξιολόγηση, ατομικός σχεδιασμός και αναπτύσσεται μια διεργασία μέσω τέχνης, κίνησης, κατασκευών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, βασισμένων στην νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.