Ομάδες μελέτης/Ανάγνωσης

 

zzz

 

Οι ομάδες συναντιούνται μηνιαία, με σκοπό να συζητηθούν θέματα που αφορούν κάποιο κοινό βιβλίο ή άρθρο που έχουν συμφωνήσει.
Δημιουργούνται ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα ομάδες γονέων, ειδικών ψυχικής υγείας, σπουδαστών, εκπαιδευτικών ή ατόμων με άλλα κοινά ενδιαφέροντα.
Η συμμετοχή στις ομάδες είναι χωρίς οικονομική υποχρέωση, χρειάζεται όμως να έχετε ενημερώσει τη γραμματεία για την επιθυμία συμμετοχής σας, με σκοπό να υπάρχει κατάλληλη οργάνωση και να γνωρίσετε τους κανόνες συνεργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *