Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

 

10175077_740948952606252_6721332634959586941_n

 

Η Συστημική μέθοδος,  κοιτάζει το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες/Προϊόντα  ως Μέλη της επιχείρησης, που καθένα από αυτά λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και  την προσωπική του ιστορία.

Μέσα από αυτή τη ματιά, γίνονται παρεμβάσεις σχετικά με την:

• Κατάλληλη επιλογή προσωπικού

• Διερεύνηση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στο Σύστημα

• Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων

• Σχεδιασμό νέων υπηρεσιών

• Αντιμετώπιση κρίσεων

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών, είναι :

• Η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα μέσα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό

•  Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

•  Η πιο στοχευμένη  ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων

• Η καταλληλότερη διάρθρωση εργαζομένων ή και υπηρεσιών