Αίθουσα Σεμιναρίων

10403384_1459136127718126_3815312368220270814_n

Η Αίθουσα διατίθεται για διοργάνωση και διεξαγωγή Επιστημονικών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων, χωρητικότητας 100 ατόμων.
Οι εκδηλώσεις όπως συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες, υποστηρίζονται από ομάδα εργασίας της ΑΤΡΟΠΟΣ, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη της εκδήλωσής σας, από την αρχική ιδέα έως και τη διεξαγωγή.
Ο χώρος διαμορφώνεται κατάλληλα για τις ανάγκες της εκδήλωσης, είτε αυτό αφορά την εργασία συνεδριακού τύπου, είτε τη διαμόρφωση για εργασία σε ομάδες και παράλληλα εργαστήρια.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην γραμματεία της Άτροπος.